Real Property Management

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540
จากอุดมการณ์ และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ

NEWS UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..

Real Property Management

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540 จากอุดมการณ์ และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำและมากประสบการณ์ในงานบริการ พร้อมทั้งงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

What We Can Do

OUR SERVICES

ประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำและ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

บริการจัดการอาคารชุด

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการจัดการหมู่บ้านจัดสรร

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการจัดการอาคารสำนักงาน

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการจัดการโกดังสินค้า

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

บริการด้านกฎหมาย และที่ปรึกษา อสังหาริมทรัพย์

ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ ซึ่งทีมผู้บริหารงานต่างสั่งสมประสบการณ์ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นานนับ 10 ปีทีมงานบริหารอาคาร และหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ และ มากด้วยประสบการณ์ในงานบริการพร้อมทั้งงานบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยให้บริการครบวงจรด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

บริหารจัดการอาคารชุด, บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร, บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, บริหารจัดการอาคารสำนักงาน, บริหารจัดการศูนย์การค้า, สโมสร ฯลฯ, บริหารจัดการโกดังสินค้า, จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเเละหมู่บ้านจัดสรร, บริการด้านกฎหมาย เเละที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

กฎหมายอาคารชุดและการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑, กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓, คำพิพากษาศาลฎีกา/คดีอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

เพิ่มใส่ตะกร้า
เพิ่มใส่ตะกร้า

SERMINAR

รับบรรยายพิเศษ กฎหมายอาคารชุด กฏหมายหมู่บ้านจัดสรร อ่านฎีกาหมู่บ้าน

รับบรรยายพิเศษ กฎหมายอาคารชุด กฏหมายหมู่บ้านจัดสรร อ่านฎีกาหมู่บ้าน

รายละเอียด

Meet Our Awesome Team

TEAM MEMBER

Lastest News

อบรมรากฐานรุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-10 มีนาคม 2556

ข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่ค่ะ จัดอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุด

งานโบว์ลิ่งของ MMP วันเสารที่ 9 มีนาคม 2556 คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ เป็นประธานฯ

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน เนื่องด้วย สมาคมศิษย์เก่า เอ็ม เอ็ม พี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MMP)

ขอเชิญลงทะเบียน หลักสูตร การจัดตั้ง-บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142) รุ่นที่ 37

รายละเอียด "เรื่องที่ควรรู้ ก่อนโอนบ้าน!! Update พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินใหม่" - การจัดตั้งนิติบุคคล กับข้อกำหนดกฎหมาย - ขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล - อัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคล - การปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคล และการบริหารหลังการขาย - กรณีศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไข - ข้อพิพาทการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และแนวทางการพิจารณาคดี

Lastest Events

มิถุนายน
05
บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) โดยอาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ก่อตั้งปี 2540 เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเชี่ยวชาญจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 150 โครงการ

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) โดยอาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ก่อตั้งปี 2540 เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเชี่ยวชาญจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 150 โครงการ

มิถุนายน
05
บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) โดยอาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ก่อตั้งปี 2540 เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเชี่ยวชาญจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 150 โครงการ

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) โดยอาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ก่อตั้งปี 2540 เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเชี่ยวชาญจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 150 โครงการ

They Always Trust Us

OUR CLIENTS