Real Property Management

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540
จากอุดมการณ์ และความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารอาคารระดับมืออาชีพ

NEWS UPDATE

วิธีอ่าน งบดุล ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมวดหมู่: คลิปวีดีโอ

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรฯ" หัวข้อ วิธีอ่าน งบดุล ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน

23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 3328 ครั้ง