A  A  A | thai eng
 
 
   
ภาพการดำเนินงานนิติบุคคลอาคารชุดเบ็ล พาร์ค พระราม ...
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์(CRM) PKV 11
ประมวลภาพให้ดูครับ เป็นส่วนหนึ่งที่เราจัดกิจกรรมเเละรางวัลที่ได้รับ
นิติบุคคลอาคารชุดเมโทรพาร์ค สาทร 3-1
บ้านพฤกษา49
งานบริหาร พฤกษา 50
บริหาร พฤกษา 40
บริหาร พฤกษา 51
บ้านสวนจันทร์ฉาย งานจดทะเบียน
ประชุมใหญ่ พฤกษา 15
ประชุมใหญ่ พฤกษา 42
ประชุมใหญ่ลงมติจัดตั้งฯ พฤกษา วิลล์ 12A
ประชุมใหญ่ลูกบ้าน พฤกษาวิลล์ 12
พฤกษาวิลล์ 19
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
ประชุมจัดตั้งนิติบุคคลฯ เหรียญเนเชอรัลโฮม 2
งานทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ Belle Park
ประชุมยกร่างข้อบังคับ เดอะคอนเนค 9
ประชุมใหญ่วิสามัญฯ โกลเด้น นครา
ประชุมจัดตั้งนิติบุคคลฯ เหรียญเนเชอรัลโฮม 2
งานทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ Belle Park (26-01-56)
วิทยากรบรรยายของกรมที่ดิน 22-01-56
New Year Party Golden Nakara 19-01-2556
กิจกรรม งานวันเด็กพฤกษา วิลเลจ 21 12-1-56
งานวันเด็กพฤกษาทาวน์-เทพารักษ์ กม 1 13-1-56
งานทำบุญปีใหม่สำนักงาน RPM 5-1-56
ประชุมเลือกตั้งกรรมการ พฤกษา วิลล์ 22 23-12-55
จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร พฤกษา วิลล์ 24 16-12-55
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมโทร พาร์ค สาทร 3-1,3-2 16-12-55
สัมมนารวมรุ่นสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2555 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 1-12-56
แจกขนม-เครื่องดื่มแก่เด็กๆ วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 ม.ค.2556
โครงการ พฤกษา วิลล์ 26/1 ประชุมเสวนา 16 ก.พ.56
ประชุมเสวนาข้อดี-ข้อเสีย และรับทราบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการ พฤกษา เดอะคอนเนค 10 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.56
ประชุมเสวนาข้อดี-ข้อเสีย และรับทราบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการ อารียา สวนา ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.56
เสวนาเชิงการประชันวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประชุมเสวนาข้อดี-ข้อเสีย พฤกษา วิลล์ 34 (24-2-56)
บรรยายที่ รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาคารชุดที่ บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริหารจัดการ
แผนงานการจัดทำการทดสอบระบบเครื่องจักรต่างๆ Preventive Maintenance
งานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง
การประชุมคณะกรรมการ ประชุมใหญ่และคู่สัญญา
การตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย
     
Copyright 2011 ? rpm-1997.com All right reserved.