A  A  A | thai eng
 
 
   
โครงการ ธนาสิริ ปิ่นเกล้า
การอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ สโสสรทหารบก(วิภาวดี)
การอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ สโสสรทหารบก(วิภาวดี)
การอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ สโสสรทหารบก(วิภาวดี)
การอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ สโสสรทหารบก(วิภาวดี)
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงย่อย โครงการ เดอะเมทโทร สาทร ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงย่อย โครงการ เดอะเมทโทร สาทร ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงย่อย โครงการ เดอะเมทโทร สาทร ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
รับมอบสาธารณูปโภคของโกลเด้น นครา อ่อนนุช 65
รับมอบสาธารณูปโภคของโกลเด้น นครา อ่อนนุช 65
อาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) ได้รับเชิญจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นอาจารย์สอนบรรยาย
อาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) ได้รับเชิญจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นอาจารย์สอนบรรยาย
อาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPM) ได้รับเชิญจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นอาจารย์สอนบรรยาย
   
     
Copyright 2011 ? rpm-1997.com All right reserved.